Korunkovka – okrasa jarných lúk

Skončila zima – aspoň podľa kalendára – a jedným z prvých poslov jari v botanickej ríši je korunkovka strakatá (Fritillaria meleagris). Je to zriedkavý druh vyskytujúci sa na podmáčaných často zaplavovaných lúkach, Aj keď ide o zriedkavý druh na niektorých lokalitách Východoslovenskej nížiny sa vyskytuje vo veľkom počte. Patrí medzi chránené druhy národného významu, na ochranu ktorých sa vyhlasujú chránené územia. Chrániť lokality s výskytom korunkovky je určite opodstatnené, lebo ide o druh, ktorý je veľmi citlivý na hnojenie a odvodňovanie. Spoločenská hodnota korunkovky strakatej je  500 €, ale jej skutočnú hodnotu nemožno merať v peniazoch.