Kavka tmavá ďalší ne(chcený) obyvateľ mesta Michalovce

Kavka tmavá ďalší ne(chcený) obyvateľ mesta Michalovce

Na prvý pohľad nenápadný šedo – čierny vták, motajúci sa po meste, ktorého si väčšinou mýlia s havranom. Na rozdiel od ukrákaného havrana majú kavky troška ľubozvučnejší hlas.

Kavka tmavá (Corvus monedula) je spevavec z čeľade krkavcovité. V minulosti hniezdila v dutinách starých stromov v poľných lesoch, hájoch či skalách, začiatkom 21. storočia sa z týchto hniezdísk vytratila a žije najmä v mestách, kde sa prispôsobila a jej hniezdnym biotopom sú rôzne kostoly, zrúcaniny, komíny, mosty, poľnohospodárske a priemyselné budovy. Kavky sa často vyskytujú a hniezdia vo veľkých kolóniách. Hniezda si stavajú často aj uprostred kolónií havranov, k ktorým sa s obľubou pridružujú.

V Michalovciach havrany a kavky patria medzi kontroverzných obyvateľov. Obyvatelia mesta sú rozdelení do dvoch táborov, iní by ich z mesta vyhnali a druhí s nimi problém nemajú. Dlhodobo sa  mesto snaží veľkú havraniu kolóniu z hlavného mestského parku vyhnať.

Cieľom nášho projektu, bolo vyvesiť búdky v blízkosti havranej kolónie na okraji mesta a pokúsiť sa presťahovať kavky k nim. Vyvesili sme 15 búdok v malom parčíku pri ulici Užhorodskej, kde sa aj značná časť havranej kolónie už z hlavného parku presťahovala. V budúcnosti plánujeme vo vyvesovaní búdok pokračovať.