Jesenná migrácia v CHVU Senianske rybníky

Jesenná migrácia v CHVU Senianske rybníky

     Koniec leta a nastupujúca jeseň je spojená s jedným z najfascinujúcejších fenoménoch živočíšnej ríše „migráciou vtákov“. Územie sennianskej depresie poskytuje miesto na oddych stovkám druhov vtákov. Medzi najvýznamnejšiu a najzaujímavejšiu skupinu patria bahniaky, ktorých sa na rybničnej sústave tento rok zastavilo viac ako 20 druhov. Tohtoročné sucho a nedostatok zrážok spôsobil postupný pokles vody v rybníkoch a tým sa vytvorili vhodné podmienky pre migrujúcu skupinu vtákov. Medzi najzaujímavejšie druhy patrí pobrežník belavý (Calidris alba), kamenár strakatý (Arenaria interpres), brodník sivý (Xenus cinereus), brehár hrdzavý (Limosa lapponica), lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) či brehárik ploskozobý (Limocola falcinellus). Tejto skupine sa v minulosti venovala veľká pozornosť a do konca roku 2004 bolo odchytených a okrúžkovaných viac ako 11 000 jedincov. Okrem bahniakov rybničná sústava poskytuje útočisko pre mnoho ďalších vodných a pri vode žijúcich druhov či už rôzne druhy kačíc, brodivcov, spevavcov, no výnimkou nie sú ani dravce a z nich najzaujímavejší je hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus). Vodná plocha predstavuje významnú zastávku v migračnej ceste na zimoviská.

Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) Foto: M. Mišík

 

Hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus)   Foto: Ľubomír Hrinko, správa CHKO Vihorlat

 

Pobrežník malý (Calidris minuta) Foto: Martin Danilák, správa CHKO Vihorlat