Hrádzu na Senianskych rybníkoch spásajú ovce a kozy

Hrádzu na Senianskych rybníkoch spásajú ovce a kozy

Národná prírodná rezervácia Senianske rybníky je jednou z najvýznamnejších vtáčích lokalít v strednej Európe. Okolie rybníkov dotvára komplex zachovalých vlhkých a mokrých lúk, ktoré sú mimoriadne bohaté na výskyt najmä vodného vtáctva. Vďaka tomu tu bolo zaznamenaných 283 druhov vtákov, medzi ktorými dominujú vodné a pri vode žijúce druhy – kačice, husi, bahniaky, čajky i dravce a spevavce. Najmä v čase jarnej migrácie sa tu zhromažďujú desaťtisíce vtákov. V apríli a máji tu skryto hniezdia desiatky druhov, pričom pre mnohé z nich sú Senianske rybníky najvýznamnejšou, dokonca jedinečnou hniezdnou lokalitou na Slovensku.

Hrádze v okolí rezervácie každoročne zarastajú náletovými drevinami, preto sme sa rozhodli začať hrádze spásať ovečkami a kozami. Ovce a kozy požičala SOS/BirdLife Slovensko, pobočka Senné. Pastva zabráni tomu, aby územie zarastalo náletovými drevinami a veľmi efektívne likviduje rôzne agresívne rastliny, ktoré vytláčajú pôvodné druhy. Ovce, kozy kopytami narúšajú pôdu, čím vytvárajú podmienky pre rozmnožovanie chráneného kvetenstva či hmyzu. Ich trus živí tiež rôzne druhy chrobákov či vtákov.