Čistenie štôlne v Barlahove

Čistenie štôlne v Barlahove

Štôlňa v Barlahove patrí medzi jedno z zimovísk netopierov vo Vihorlatských vrchoch. Správa CHKO Vihorlat každoročne v štôlni kontroluje zimujúce netopiere. Podľa doterajších mapovaní tam bolo zistených  5 druhov netopierov – najpočetnejšie Rhinolophus hipposideros (max. 58 jedincov v roku 2008) a ojedinele Myotis daubentonii, Myotis emarginatus, Myotis myotisPlecotus auritus.

V roku 2011 vchod do štôlne zasypala zemina zo svahu a počas dvoch rokov bolo zimné sčítanie prerušené. V roku 2013 sme vchod do štôlne upravili a štôlňu vyčistili od nánosov zeminy a lístia. Po vynosení zeminy zo zasypaného vchodu a vnútra štôlne sme vyrobili drevené debnenie, ktoré ma zamedziť zasypávaniu vchodu do štôlne. Zároveň sa obnovilo pravidelné zimné sčítanie na tomto zimovisku.

Štôlňa sa nachádza vo svahu a každoročne sa zemina zosypáva na debnenie, preto debnenie, okolie a vchod štôlne každoročne čistíme. V budúcom roku plánujeme aj obnovu debnenia.

 

 

Zasypaná štôlňa v Barlahove v roku 2013

Štôlňa Barlahov

Čistenie okolia štôlne