Vihorlatský unikát – tisíce rozkvitnutých bledúľ

Vihorlatský unikát – tisíce rozkvitnutých bledúľ

Bleduľa jarná karpatská (Leucojum vernum subs. carpaticum) je rastlina z čeľade amarylkovité. Považuje sa za východokarpatský subendemit. Od bledule jarnej, ktorá ma zelené škvrny na okvetných lístkoch sú, pre ňu typické žlté škvrny, je mohutnejšia a má zvýšený počet dvojkvetých jedincov v populácií. Tieto tisícové populácie bledule môžme vidieť kvitnúť v marci, začiatkom apríla odkvitajú, zostávajú len cibule v zemi, ktoré prečkajú do ďalšej jari. Na Slovensku rastie asi na 10 lokalitách a to iba na východnom Slovensku. Najbohatšia a najznámejšia lokalita z nich je Jovsianska hrabina.

Prírodná rezervácia nachádzajúca sa na južnom okraji Vihorlatu vyhlásená v roku 1953 na výmere 257,58 ha predstavuje dubovo – hrabový les karpatský. Rezervácia je zaujímavá aj po odkvitnutí bledúľ. Na miestach, ktoré sú často zaplavované vodou, má svoj najvýchodnejší výskyt napr. subatlantický druh – ostrica hrebienkatá. Ďalšie významnejšie druhy v území sú kosatec trávolistý, prilbica moldavská, valdštajnka kuklíkovitá, korunkovka strakatá a vzácny východokarpatský endemit hrachor hladký. Bleduľa jarná karpatská sa vo Vihorlate vyskytuje aj na iných menších výrazne ohraničených areálov prevažne v blízkosti potokov a zamokrených lúk.

Mapovanie z posledných rokov však poukazuje, že populácia bledule najmä v rezervácií a na priľahlých lúkách sa za posledných 10 rokov výrazne zmenšila, čo je spôsobené aj častejšími obdobiami sucha, ktoré spôsobujú vážne zmeny v prírode. Nedostatok vody v krajine spôsobuje vyschýnanie mokradí a zamokrených lúk na východe Slovenska.

Bleduľa jarná karpatská (Leucojum vernum subs. carpaticum) Foto: Zuzana Argalášová